De website van de Grunobuurt heeft een artikel gewijd aan mijn roman MATTIE MATTIE MATTIE. Heel toepasselijk, gezien het verhaal zich voor een groot deel afspeelt in deze wijk (ten tijde van de aftakeling, in 1996).